Vi er tilstede for de 250.000 danskere, der bor og arbejder i udlandet eller i den danske handelsflåde samt de dansksindede i Sydslesvig. Vi er der både ved glædelige begivenheder, men også i de svære krise situationer og som en del af beredskabet.

Vores udsendte præster betjener danskere, dansksindede og søfolk uden for landets grænser 48 steder i verden - året rundt. Præsterne afholder gudstjenester, men er også uundværlige ved livets store begivenheder som dåb, konfirmation, vielser, og når vi begraver eller bisætter vores kære uden for Danmark.

Præsterne og skibsassistenterne i sømandskirkerne har årligt 1.500 skibsbesøg på danskflagede skibe, hvor de yder en kæmpe indsats for søfolkene.

Også turister, backpackere, au-pairs og udstationerede gør brug af de danske kirker i udlandet.

Ved at støtte Danske Sømands- og Udlandskirker bidrager du til, at vi kan være til for de mange danskere uden for Danmark. For nok er de langt væk, men de er ikke alene.

9,094 kr.
Collected


10
Fundraisers

41
Donations