Børns Vilkår arbejder for at sikre, at ingen børn i Danmark bliver svigtet. Hverken af de nærmeste voksne eller af samfundet.
Alligevel er hvert fjerde barn blevet udsat for vold i hjemmet, hver ottende pige er blevet udsat for seksuelle overgreb og hvert femte barn vokser op i familier med alkoholproblemer.

Du kan ændre et barns liv – Start en indsamling og støt vores arbejde for at stoppe svigt af børn i Danmark nu.

387,882 kr.
Collected


341
Fundraisers

1,689
Donations