1

Vælg Projekt

2

Vælg Indsamlings Type

3

Tilpas din Indsamling

4

Publicere din indsamling

Zimbabwe: Skolelegater til de mest udsatte teenagepiger i Harares slum

I PlanBørnefonden arbejder vi for en retfærdig verden, der styrker børns rettigheder og ligestilling for piger.
Mange piger giftes væk, mens de stadig er børn i Zimbabwe. Men
skolegater betyder, at piger får en anden fremtid, hvor de har
medbestemmelse over deres liv.
Mange unge piger er tvunget til at droppe ud af skolen på grund af
fattigdom i Zimbabwe. Vores Pigefond støtter nogle af de mest udsatte
piger i Zimbabwes slum med skolestipendiater. Når pigerne kommer i skole
og får en uddannelse, er det nemmere for dem at få et arbejde, tjene
penge og forsørge sig selv.
PlanBørnefonden betaler 75 procent af pigernes skoleudgifter, og forældrene skal
selv betale de resterende penge. På den måde er de stadig involverede i
deres døtres skolegang.
Som et led i projektet får pigerne også uddannelses- og
jobvejledning, og deres forældre inddrages, så de kan være med til at
støtte pigerne i at færdiggøre deres skolegang. Lærerne er blevet
trænet, så de kan lære både piger og drenge om deres rettigheder,
sundhed og prævention.

Vælg Projekt Læs Mere...

Kirkens Korshær Odense

I varmestuen må brugerne komme præcis, som de er, hvilket vil sige, at de også godt må være der, når de er påvirkede af alkohol, narko og medicin, og brugerne må gå igen, som de er. Når brugerne træder ind i Varmestuen, inviteres de ind i et fællesskab, hvor de selv bestemmer graden af deres deltagelse i dette fællesskab. Omvendt er det også brugerne, der "inviterer" andre - også medarbejdere - ind i deres liv, og brugerne skal møde interesserede og nænsomme medarbejdere, der træder til, når brugerne er klar til det. Nøgleordene i mødet med brugerne er respekt og værdighed, og det er medarbejdernes mål, at brugerne i varmestuen oplever omsorg, varme og nærhed.Brugerne af varmestuen er fortrinsvis mennesker med et misbrug af narko, alkohol, medicin eller en blanding af ovennævnte. Derudover er nogle hjemløse i kortere eller længere perioder. Nogle af brugerne er psykisk syge, hvoraf en del også er misbrugere. Enkelte har ikke et decideret misbrug, men deres manglende sociale kompetencer gør det vanskeligt for dem at indgå i andre sammenhænge. Ca. 80 % af brugerne er mænd, og de fleste er i alderen 25 - 60 år. Det daglige besøgstal svinger periodevis meget og ligger fra ca. 50 til ca. 100 brugere.

Vælg Projekt Læs Mere...

Kirkens Korshær Sønderborg

Arbejdet i Kirkens Korshær Sønderborg startede i 1934 med Søster Gerda i front. Året efter kom den altafgørende arbejdskraft, som er årsag til, at der i dag drives et forgrenet stykke arbejde for udsatte, Alberta Jensen til. Alberta Jensen viede sit liv til arbejdet for udsatte og sled i mere end 50 år for at skabe gode forhold for brugerne. Alberta Jensen havde hele livet fuldtidsarbejde og brugte sine fritimer på arbejdet i korshæren. I efteråret 1937 blev hun leder af arbejdet i Sønderborg og da hun i 1987 døde, havde hun testamenteret hele sin formue til Kirkens Korshær. Arven gjorde det muligt at købe en grund på Vølundsgade i Sønderborg og efterfølgende bygge et hus på grunden.Udover varmestuen er der etableret et herberg på Vølundsgade 8. Herberget er også en direkte føle af en arv, idet Frøken Holm-Rasmussen ved sin død efterlod en arv på 5 mill. kr. til ligelig fordeling mellem Kirkens Korshær i Sønderborg og Landsstyrelsen i København. Herberget åbnede i okt. 2011 og er opkaldt efter Alberta Jensen.

Vælg Projekt Læs Mere...

Det Danske Spejderkorps generelle arbejde

Det Danske Spejderkorps udfordrer børn og unge til at gøre en forskel – både lokalt og globalt. Vi skaber rammerne for at børn og unge kan udvikle sig gennem udfordrende oplevelser, internationalt udsyn og ansvarsfulde opgaver.Her på siden kan du støtte Det Danske Spejderkorps arbejde med at bygge en bedre verden. Fx gennem arbejde for demokrati i Hviderusland eller skolehjælp til burmesiske flygtninge. Men også gennem lokale initiativer, hvor spejderne tager ansvar for samfund, miljø og fællesskabet. Start din egen indsamling i dag, og vær med til at udvikle de børn og unge, der er Danmarks fremtid. Tryk på ”opret indsamling” og kom hurtigt og nemt i gang. Det koster ikke noget, men du kan gøre en kæmpe forskel. Hvis du donerer mere end 200 kroner til Det Danske Spejderkorps eller ét af projekterne oprettet af grupper i Det Danske Spejderkorps, så er du samtidig med til at sikre Det Danske Spejderkorps en årlig momskompensation.I 2014 betød momskompensationen, at Det Danske Spejderkorps havde 850.000 kroner mere til at lave godt spejderarbejde for.Det Danske Spejderkorps tæller flere end 28.000 spejdere. Opret en indsamling i dag for Det Danske Spejderkorps og støt en organisation, der åbner en verden af oplevelser for børn og unge over hele landet.Klik “Start indsamling”, så er du i gang!

Vælg Projekt Læs Mere...

Egå Sejlklub

Egå Sejlklub har gennem et mange årigt kvalificeret arbejde med børn og unge genereret en række talentfulde unge sejlere, både i Optimistjolle, men også i fortsættelses-joller og indenfor de Olympiske jolleklasser. Gennem vores indsamlingsprojekt ønsker vi at fastholde de talentfulde og slidsomme unge indenfor sejlsporten, og gerne og helst i regi af Egå Sejlklub.Egå Sejlklub har ikke i sin nuværende struktur mulighed for at støtte enkelte sejlere direkte, men forventer, at vi med dette indsamlingsinitiativ i samarbejde med Dansk Sejlunion at kunne muliggøre fremskaffelse af økonomisk støtte til sejlsportsprojekter i trygge rammer, hvor såvel giver som modtager kan føre sig forvisset om at indsamlede midler når frem til rette vedkommende - uden fordyrende mellemled.

Vælg Projekt Læs Mere...

Et råb om hjælp fra Afrikas Horn

Familier sulter på Afrikas Horn Netop nu sulter over 12 millioner mennesker på Afrikas Horn, og antallet er stigende. Mange familier står i en desperat situation, hvor de kæmper for deres overlevelse. Hvert sjette minut mister en familie et barn. Folkekirkens Nødhjælp er godt i gang med at få nødhjælpen ud og har allerede givet vand og mad til flere tusinde familier i Somalia, Etiopien og Kenya. Vi kæmper imod tiden for at forhindre, at flere mennesker bliver ofre for hungersnød og sultedøden. Hvert minut tæller i kampen. Desværre forventer vi, at katastrofen kommer til at strække sig indtil slutningen af 2011. Vejen bliver lang og udfordrende men ikke umulig. Med jeres egne indsamlinger, gør I en kæmpe forskel. Jeres initiativ og donationer er med til, at vi kan nå ud med hjælp til de værst ramte områder. I er med til at redde liv. Tak for jeres store opbakning. Bliv endelig ved.

Vælg Projekt Læs Mere...

Mødrehjælpens generelle arbejde

Mødrehjælpen tager altid udgangspunkt i en forbedring af børns trivsel i opvæksten. Det gør vi ved at styrke forældrene, så de bliver i stand til at give deres børn kærlighed og tryghed i opvæksten. Alle gravide og børnefamilier er velkomne. Vi tilbyder en særlig støtte til familier med økonomiske, uddannelsesmæssige, sociale eller personlige vanskeligheder. Samtidig arbejder Mødrehjælpen også politisk for at fremme børnefamiliers trivsel.

Vælg Projekt Læs Mere...

SMILfonden

Hver dag kæmper en masse danske børn med alvorlige sygdomme på landets hospitaler. I SMILfonden arbejder vi for at give børnene en pause fra sygdom og SMIL på læben i en svær tid. Vi støtter de syge børn, deres forældre og (ofte oversete) søskende med hospitalsfester, rekreation på hotel, særbesøg på børneattraktioner som Den Blå Planet og Randers Regnskov og giver store og små donationer til børneafdelingerne, som interaktive legegulve, el-ladcykler, julegaver i december og meget andet. SMILfondens arbejde giver de syge børn en velfortjent pause fra scanninger, operationer og bekymringer, nye venner på tværs af diagnoser og ekstra kræfter til at stå imod med. SMILfonden holder hospitalsfester på hospitaler i København, Aarhus, Aalborg, Odense, Hjørring, Kolding og Esbjerg. I 2017 har SMILfonden haft 100 syge børn, deres søskende og forældre på Den Blå Planet, i Randers Regnskov og på rekreation på Comwell Hotels i Køge og Middelfart. SMILfonden har doneret interaktive legegulve og el-ladcykler til hospitaler i København, Aarhus, Aalborg, Kolding, Hjørring og Roskilde. Hvert år uddeler SMILfonden flere tusinde påske- og julegaver til børneafdelinger over hele landet.

Vælg Projekt Læs Mere...

SOS Børnebyernes generelle arbejde

Alle børn skal have mulighed for at vokse op i en familie, med kærlighed og tryghed – og i en verden hvor deres rettigheder respekteres.Midlerne til SOS Børnebyernes projekter hentes gennem fadderskaber og bidrag. Uden disse midler kan vi ikke fortsat give børn tryghed og støtte - derfor har vi brug for din hjælp!Opret en indsamling og hjælp os i vores mål med at give forældreløse og udsatte børn en tryg barndom.

Vælg Projekt Læs Mere...

Kræftens Bekæmpelse - Projekt OmSorg

Hvert år oplever mere end 4.000 børn og unge i Danmark, at deres mor eller far dør fra dem. Over 40.000 oplever at mor eller far bliver indlagt med en livstruende sygdom. Børn der mister en forælder har brug for hjælp til at komme igennem deres sorg. Men alt for tit møder disse børn desværre tavshed i stedet for omsorg og støtte.

Vælg Projekt Læs Mere...

Muskelsvindfondens generelle arbejde

Hjælp os med at skabe meningsfulde og aktive liv – start en indsamling til gavn for mennesker med muskelsvind. Muskelsvind dækker over mange forskellige neuromuskulære diagnoser, herunder ALS (Amyotrofisk Lateral Sclerose). Der er stor forskel på, hvordan de enkelte diagnoser udvikler sig, og hvor indgribende muskelsvind bliver i den enkeltes liv. Nogle får brug for kørestol, mens andre bevarer evnen til at gå.At have en neuromuskulær sygdom kan være ufatteligt hårdt. Ikke kun for den som er ramt af sygdommen, men ogsåfamilien bliver mærket af livet med muskelsvind som en fast følgesvend. Derfor arbejder Muskelsvindfonden for at styrke mennesker med muskelsvind og deres familier, så der er kræfter til at tackle hverdagen, og styrke til at overkomme de barrierer de møder, som følge af muskelsvind. Vores vision om Plads til forskelle går to veje: internt vil vi styrke vores medlemmer til at tage del i samfundet, og ekternt arbejder vi på at gøre samfundet mere rummeligt. Muskelsvindfonden arbejder derfor aktiv med at påvirke holdninger, vi bidrager til forskning, og arbejder for bedre rettigheder for mennesker med handicap. Så mennesker med handicap får mulighed for at deltage i alle dele af et mangfoldigt samfundsliv. Ved at starte din egen indsamling kan du støtte Muskelsvindfondens generelle arbejde, en særlig diagnose eller et særligt projekt.Læs mere om Muskelsvindfondens arbejde på www.muskelsvindfonden.dk Tusind tak fordi du ønsker at støtte Muskelsvindfonden arbejde.

Vælg Projekt Læs Mere...

Danske Hospitalsklovnes generelle arbejde

Flere end 75.000 børn indlægges hvert år på danske hospitaler. Her møder de en ny og ukendt verden, der for mange kan være skræmmende og vækker overvældende følelser, som det kan være svært at håndtere, når man ikke har så meget livserfaring. Danske Hospitalsklovne improviserer og møder børnene, hvor de er, så samspillet mellem barn og klovn medvirker til at løsne op for indestængte følelser. Du kan her starte din egen indsamling til støtte af Danske Hospitalsklovnes arbejde. Skal du fx løbe et motionsløb eller afholder din virksomhed et arrangement, kan I kombinere det med en indsamling til fordel for Danske Hospitalsklovne og medvirke til, at vi fortsat kan få smilet frem hos syge børn over hele Danmark.Når børnene gennemgår behandlinger, prøver m.v. kan hospitalsklovnen være en kærkommen ven, der holder i hånd eller fjerner fokus fra ubehaget. Også søskende til indlagte børn kan have stor brug for opmuntring, og hospitalsklovnene vurderer derfor altid, hvem der har behov for opmærksomhed, når de møder børnene på afdelingerne.Mange børn kan have svært ved at styre deres følelser pga. den afmagt, det giver at være syg og uden kontrol over situationen. Selvom forældre og familie gør alt for at hjælpe barnet, kan de voksnes egen følelse af afmagt og sorg, være svær for barnet og søskende at rumme. Hospitalsklovnen er en neutral person, som spejler de svære følelser af f.eks. vrede, angst og jalousi, som ofte føles forkerte og skræmmende for børn. Herved får børnene et rum, hvor de kan bearbejde følelserne og styrkes til at håndtere situationen.Hospitalsklovnene har en 1 1/2 årig uddannelse bag sig, og hjælper gennem humor indlagte børn med at bearbejde de mange følelser, et sygdomsforløb vækker. Organisationen har en Facebook-side, hvor man kan se billeder og videoer fra vores arbejde på landets børneafdelinger. Læs mere om Danske Hospitalsklovnes arbejde og uddannelsen her: www.danskehospitalsklovne.dk Alt vores arbejde er baseret på donationer og vi har brug for din hjælp. Start din egen personlige indsamling og vær med til at hjælpe os til at hjælpe børnene på de danske hospitaler. Klik på ”start indsamling”, så er du i gang!

Vælg Projekt Læs Mere...

KidsAid Across America

KidsAid Across America er et cykelløb tværs over USA for velgørenhed. Du kan lave din egen indsamling og sætte dine egne mål i Danmark for hvor langt du vil cykle inden d. 18. august. Du vil cykle og crowdfunde sammen med alle deltagerne i USA.KidsAid Across America giver alle deltagere muligheden for at gøre noget godt for sig selv, samtidig med at gøre noget godt for andre. Formålet med galskaben er at samle en masse penge ind til syge børn og unge. Deltagerne for turen i USA spænder bredt i alderen, fra 27 år – 74 år og fra deltagere der aldrig har siddet på en racercykel før til de meget garvede. Alle deltagerne har deres egne personlige årsager til at deltage på én etape; et ønske om at skifte livsstil, tabe sig, hjælpe hospitalerne, lære spændende mennesker at kende, få en oplevelse de aldrig glemmer, muligheden for at se USA på ryggen af en cykel og blive en del af et fællesskab der kæmper for at forbedre forholdene på hospitalerne. ORGANISATIONEN KIDSAID Hvert år indlægges over 60.000 børn og unge på danske hospitaler, mange oplever et forløb der er livsændrende for dem. KidsAid sætter fokus på børn og unges trivsel under behandlingerne og deres ophold på hospitalet, da længerevarende hospitalsoplevelser kan være skræmmende og traumatiserende. KidsAid har siden år 2000 støttet børneafdelinger på landets hospitaler, så de har mulighed for at iværksætte en lang række positive og adspredende oplevelser, der alle har stor betydning for de sygdomsramte. Ud over økonomisk støtte afvikler vi 10-12 unikke oplevelser om året, hvor de børn og unge får mulighed for at opleve alt fra koncert til sportsbegivenheder og teaterstykker.

Vælg Projekt Læs Mere...

Red Orangutangens generelle arbejde

Red Orangutangen er en danskbaseret organisation, der arbejder for bevarelsen af den udryddelsestruede orangutang og dens regnskovshjem på Borneo, både på den korte- og den lange bane.

Over de sidste 50 år er mere end halvdelen af Borneos unikke regnskov forsvundet, og sammen med den tusindvis af de mange dyr, der lever i den. Blandt de hårdest ramte er den karismatiske orangutang.

Heldigvis får nogle orangutanger en ny chance på vores orangutangcenter, der er verdens største og mest succesfulde af sin slags. Her reddes og rehabiliteres orangutanger, der er kommet i klemme i mødet med mennesker. Mange af orangutangerne, som kommer ind på centeret, er små og forældreløse unger. På centeret passes og plejes de samtidig med, at de oplæres til livet som en vild orangutang, indtil de kan genudsættes i beskyttet regnskov. Over 200 rehabiliterede orangutanger er siden 2012 genudsat i beskyttet regnskov, hvor de klarer sig med lige så stor succes som vilde orangutanger.

For at bevare orangutangen må vi også bevare regnskoven. Derfor arbejder Red Orangutangen også med at beskytte og genoprette Borneos regnskov. På den måde sikrer vi, at orangutangerne også i fremtiden vil have et hjem i Borneos vilde natur.

Vælg Projekt Læs Mere...

DINNødhjælps generelle arbejde

I 2012 stiftede Anja Ringgren Lovén sin helt
egen nødhjælpsorganisation, DINNødhjælp. En beslutning, der kom som en direkte
følge af hendes oplevelser som nødhjælpsarbejder i Malawi året før.
I januar 2013 blev DINNødhjælps første projekt
søsat; At støtte børn i Nigeria som bliver beskyldt for at være hekse. Anja rejste alene til Nigeria hvor hun mødte
børn der var blevet tortureret og banket næsten til døde fordi de var beskyldt
for at være hekse og derfor efterladt alene på gaden. Det som Anja oplevede var
så grusomt og det satte dybe spor i hende.

Anja solgte derfor alt hvad hun ejede og
opsagde sin lejlighed i Danmark for at vie hendes tid og liv på at hjælpe
"heksebørnene" i Nigeria.

I dag er Anja landskendt som ildsjælen fra
Frederikshavn, der solgte og satsede alt hvad hun ejede for sin sag – Afrikas
heksebørn. Med en utrættelig optimisme, en kæmpe portion vilje og ikke mindst mod
til at bevæge sig ud på usikker grund, har hun formået at give humanitært og
frivilligt arbejde en helt ny betydning.DINNødhjælp har idag bygget et børnehjem i Nigeria hvor tusindvis af børn i staten Akwa Ibom bliver beskyldt for at være hekse. Hekseanklager er et stigende problem i Nigeria, og hver dag bliver børn tortureret og slået ihjel. Hekseanklagerne kommer fra børnenes egne familier, heksedoktorer og præster. De børn der overlever torturen bliver oftes fundet på gaden slemt tilredte og uden meget tøj på kroppen. Der bor lige nu 48 børn på DINNødhjælps børnehjem "Land of Hope" i Nigeria. Læs mere på DINNødhjælps hjemmeside: www.dinnoedhjaelp.dk eller følg med på DINNødhjælps facebook gruppe: https://da-dk.facebook.com/DinNoedhjaelp/

Vælg Projekt Læs Mere...

Kolding Sejlklub

Kolding Sejlklub ligger ved en af landets smukkeste fjorde. Godt beskyttet mod naturens kræfter giver fjorden sejlerne det optimale udgangspunkt for adgangen til bælthavet og de åbne vande. Fra en beskeden medlemsskare i 1881 har kolding Sejlklub vokset sig stor. I dag tæller klubben over 700 medlemmer.Kolding Sejlklubs formål- At virke til fremme for dansk sejlsport- At skabe bedst mulige forhold for tursejlere ved anlæggelse af broer og udlægning af bøjer i Kolding Fjord og de dejlige områder i Lillebælt- At afholde kapsejladser og distancesejladser- At støtte ungdomsarbejdet gennem Kolding Sejlklub Ungdom- At støtte handikap-sejlads gennem Kolding Sejlklubs handikapafdeling- At afholde kurser i såvel praktisk som teoretisk sømandsskab og navigation.- At anskaffe og vedligeholde øvelsesfartøjer i passende omfang- At arrangere kurser, møder, foredrag og sammenkomster- At vedligeholde klubbens faciliteter på Kolding Lystbådhavn Nord- At varetage medlemmernes interesser over for Kolding LystbådehavneStøtte til Kolding Sejlklub er fradragsberettigede for giveren op til 15.000 kr. Se SKAT.dk. Dette kan opnås ved at udfylde rubrikkerne under "Information for at få skattefradrag". Alle oplysninger forbliver konfidentielle. Tusind tak til alle som vælger at støtte Kolding Sejlklub med et støttebeløb til gavn for udvikling af dansk sejlsportFølg klubben på http://www.koldingsejlklub.dk/

Vælg Projekt Læs Mere...

Epilepsiforeningens arbejde

Epilepsi kan ramme alle. Hver dag får 12 danskere diagnosen
epilepsi og i alt har ca. 50.000 danskere epilepsi, som kan påvirke og begrænse
tilværelsen på mange måder.

Du kan støtte vores
arbejde og gøre livet bedre for mennesker med epilepsi og deres pårørende ved
at oprette din egen indsamling her. Hvis du gør det, vil pengene gå til, at:- Sikre vores rådgivning – vi har en sygeplejerske og en
socialrådgiver, vores medlemmer kan kontakte og søge råd hos, og vi har en
gruppe uddannede informatører, som vores medlemmer kan få ud på for eksempel
skoler og fortælle om epilepsi. - Skabe synlighed om epilepsi og sprede kendskabet til
sygdommen.

Vælg Projekt Læs Mere...

Positive oplevelser til børn med cystisk fibrose

Sammen skaber vi positive oplevelser i en til tider hård hverdag. Det gør vi ved at uddele legetøj og gaver til børn med cystisk fibrose, som er på hospitalet, og via donation af 'Gode dage' legater til de børn, som er særligt hårdt ramt.Cystisk fibrose er en medfødt, alvorlig og kronisk multiorgansygdom. Børn med cystisk fibrose bruger 1-3 timer dagligt på livsnødvendig behandling. De er til kontrol på hospitalet hver måned, og det er helt normalt, at de spiser mellem 30 og 80 piller om dagen.Gode dage legater til børn med cystisk fibrose, som er ekstra hårdt ramt af sygdommen Navnet ’Gode dage’ kommer af, at der ofte tales om, at der samles på gode dage for at overkomme de svære perioder. ’Gode dage’ legatet gives til hel eller delvis sponsering af en selvvalgt positiv oplevelse eller en ting. Gaver til børn som er på hospitaletBørn med cystisk fibrose skal til kontrol på Rigshospitalet eller Aarhus Universitets Hospital Skejby hver måned. Nogle af børnene er også indlagt for at få tilpasset ny behandling eller for at få behandling for en akut infektion. Til de månedlige kontroller skal de igennem mange forskellige undersøgelser, og nogle af undersøgelserne kan være ubehagelige. Indlæggelserne kan være en stor belastning, da der kan være langt til hjemmet, familie og venner. Mange af børnene er ikke sengeliggende under indlæggelserne, og der er derfor et stort behov for adspredelse. Personalet yder en kæmpe indsats for, at børn og voksne skal få en positiv oplevelse, når de er på hospitalet. Du kan hjælpe personalet i deres arbejde ved at støtte projekt 'Positive oplevelser', så vi kan købe legetøj og gaver til børnene.Om projekt 'Positive oplevelser'Under projekt positive oplevelser uddeler Cystisk Fibrose Foreningen legetøj, gavekort og gaver til børn og voksne med cystisk fibrose, som er på hospitalet, og vi uddeler 'Gode dage' legater til de børn og voksne, som er særligt hårdt ramt. Denne indsamling går til børn med cystisk fibrose.

Vælg Projekt Læs Mere...

LittleBigHelp Velgørenhedsgalla 2014

LittleBigHelp til Velgørenhedsgalla 2014 Det begyndte i 2009 med en vild idé og et brændende ønske om at hjælpe udsatte børn i Kolkata Indien. I dag fem år senere glæder vi os meget femte udgave af LittleBigHelps Velgørenhedsgalla, som finder sted 31. oktober 2014 på Hilton Copenhagen Airport.I år samler vi ind til 5 vigtige projekter:Vores børnehave for børn i slumområdet. Vores skole for børn i slumområdet. Vores Open Shelter for hjemløse drenge. Vores skole for børn med særlige behov. Vores hjem for børn med særlige behov.Alle indtægter fra Velgørenhedsgallaen 2014 går ubeskåret til disse vigtige projekter.Kærlige hilsner Stifter, Lisbeth Johansen

Vælg Projekt Læs Mere...

Horsens Sejlklub

Horsens Sejlklub er en af Danmarks ældste sejlklubber. Klubbens ungdomsafdeling har altid været meget aktiv, og har gennem årene fostret mange talentfulde sejlere. Klubben har altid bakket op om de unge sejlere og deres ønske om at deltage i udenlandske kapsejladser og træningslejre. Det foreløbige højdepunkt til OL Rio 2016, hvor det lykkedes at få 2 deltagere med til OL, og vinde en bronzemedalje.Med 5 elitesejlere som satser på at blive udtaget til OL i Tokyo i 2020 samt en gruppe unge talenter med store ambitioner, ønsker vi at opbygge et solidt fundament for, at kunne yde støtte til de unge sejlere i årene fremover.Læs mere om klubben på horsens-sejlklub.dk

Vælg Projekt Læs Mere...