1

Vælg Projekt

2

Vælg Indsamlingstype

3

Tilpas din Indsamling

4

Publicer din indsamling

LøkkeFondens generelle arbejde

Statistikkerne viser, at drengene halter efter pigerne på en lang række parametre, når det kommer til skole og ungdomsuddannelse. Hvis man ikke får en uddannelse, er der stor risiko for, at man kommer til at stå uden for fællesskabet, og statistikkerne bekræfter desværre en overrepræsentation af drenge/mænd, der lever på kanten af samfundet.Derfor har LøkkeFonden valgt at gøre en indsats for netop den af gruppe drenge, som er i risikozonen for ikke at få en uddannelse eller et arbejde - primært gennem to signaturprojekter; DrengeAkademiet og Challenge.DrengeAkademietLøkkeFondens DrengeAkademi er en to ugers læ­ringscamp med en tilhørende obligatorisk etårig gruppementorordning. Indsatsen er målrettet 100 udfor­drede drenge fra hele lan­d­et, som er villige til at bruge to uger af deres sommerferie og det efterfølgende sko­leår på at indhente faglige efterslæb i dansk og matematik samt arbejde med sig selv på det per­sonlige og sociale plan.På DrengeAkademiet tilbydes drengene en ny start, hvor de kan få vendt negative skoleople­velser og et ne­gativt selvbillede til det bedre. Her bliver de en del af et meningsfuldt fællesskab med ligesindede, mens de mø­des med høje positive forventninger af voksne rollemodeller, der ser, vil - og ikke mindst - tror på dem. DrengeAkademiet markerer begyndelsen på en lang personlig læringsrejse, hvor det er indsatsen over længere tid, som virkelig tæller. De to ugers kickstart følges derfor op af et etårigt gruppementorforløb, hvor drengene støttes i at fastholde en positiv selvfortælling og udvikling frem mod folkeskolens afslutning.ChallengeLøkkeFondens Challenge er et 16 ugers intensivt trænings- og udviklingsforløb med et opfølgende efter­værn, der har til formål at hjælpe udsatte drenge i alderen 16-25 år med at opnå en større tro på eget værd og potentiale samt at styrke deres fysi­ske såvel som men­tale sundhed, robusthed og handlekraft. Dette gør vi ved at stille drengene over for vores Challenge – at cykle 500 km på blot fem dage.Igennem struktureret cykeltræning og målrettet mentalt arbejde med syv personlige karak­tertræk fra den positive psykologi opdager drengene ressourcer, de ikke vidste, de havde. De får større selvindsigt samt op­når en sundere livsstil og en mere struktureret hverdag, hvilket tilsammen styrker deres forudsætninger for at komme godt videre i et uddannelses- eller jobforløb.Du kan hjælpe udfordrede drenge på kanten tilbage i fællesskabet ved at oprette din egen indsamling allerede i dag. Tak!

Vælg Projekt Læs Mere...

LøkkeFondens DrengeAkademi

LøkkeFondens DrengeAkademi er en to ugers læ­ringscamp med en tilhørende obligatorisk etårig gruppementorordning. Indsatsen er målrettet 100 udfor­drede drenge fra hele lan­d­et, som er villige til at bruge to uger af deres sommerferie og det efterfølgende sko­leår på at indhente faglige efterslæb i dansk og matematik samt arbejde med sig selv på det per­sonlige og sociale plan.På DrengeAkademiet tilbydes drengene en ny start, hvor de kan få vendt negative skoleople­velser og et ne­gativt selvbillede til det bedre. Her bliver de en del af et meningsfuldt fællesskab med ligesindede, mens de mø­des med høje positive forventninger af voksne rollemodeller, der ser, vil - og ikke mindst - tror på dem.For den enkelte dreng er det af uvurderlig betyd­ning at nå frem til en ny erkendelse af egen formåen. Når dren­gene ople­ver at lykkes – både individu­elt og i fælles­skab – styrkes deres selvtillid og oplevelse af mening, hvilket til­sammen giver dem for­nyet glæde, mod og lyst til at gribe ud efter samfundets muligheder. DrengeAkademiet markerer begyndelsen på en lang personlig læringsrejse, hvor det er indsatsen over længere tid, som virkelig tæller. De to ugers kickstart følges derfor op af et etårigt gruppementorforløb, hvor drengene støttes i at fastholde en positiv selvfortælling og udvikling frem mod folkeskolens afslutning.Du kan hjælpe udfordrede drenge på kanten tilbage i fællesskabet ved at oprette din egen indsamling allerede i dag.Tak!

Vælg Projekt Læs Mere...

LøkkeFondens Challenge

LøkkeFondens Challenge er et 16 ugers intensivt trænings- og udviklingsforløb med et opfølgende efter­værn, der har til formål at hjælpe udsatte drenge i alderen 16-25 år med at opnå en større tro på eget værd og potentiale samt at styrke deres fysi­ske såvel som men­tale sundhed, robusthed og handlekraft. Dette gør vi ved at stille drengene over for vores Challenge – at cykle 500 km på blot fem dage.Igennem struktureret cykeltræning og målrettet mentalt arbejde med syv personlige karak­tertræk fra den positive psykologi opdager drengene ressourcer, de ikke vidste, de havde. De får større selvindsigt samt op­når en sundere livsstil og en mere struktureret hverdag, hvilket tilsammen styrker deres forudsætninger for at komme godt videre i et uddannelses- eller jobforløb.Hjælp os med at hjælpe endnu flere udfordrede drenge på kanten tilbage i fællesskabet ved at oprette din egen indsamling allerede i dag. Tak!

Vælg Projekt Læs Mere...