1

Vælg Projekt

2

Vælg Indsamlings Type

3

Tilpas din Indsamling

4

Publicere din indsamling

Nordkorea: Rent vand og sanitære forhold til udsatte familier

Hjælp nordkoreanske familier med at beskytte sig mod naturkatastrofer og smitsomme sygdomme og til at kunne dyrke mere mad, så de får en bedre fremtid. Mission Øst begyndte sit arbejde i Nordkorea i 2011 som reaktion på en række voldsomme vejrfænomener, der ødelagde den foregående høst og førte til, at regeringens fødevarerationer blev beskåret til en tredjedel af, hvad en person har brug for dagligt. Mange familier i Nordkorea har svært ved at få maden til at slå til. Derfor dyrker de al den jord, de kan komme til, både i dale og på de bakkeskråninger, der omgiver deres landsbyer. Men deres måde at drive landbrug på kan få katastrofale følger. For at kunne dyrke jorden er de nemlig nødt til at fælde de træer, der under voldsom regn ellers holder på jorden og forebygger mudderskred. Manglen på træer fører til tilbagevendende naturkatastrofer. Desuden bliver jorden udpint, når det øverste og mest næringsrige jordlag vaskes væk, og markernes udbytte svinder ind år for år. Mission Øst hjælper derfor indbyggerne med at plante nye træer. Det sker ved at forsyne dem med frø og plastic-dækker til at forspire træer, som de senere kan plante på skråningerne. Dermed undgår de mudderskred, beskytter landbrugsjorden og får et højere udbytte. Mission Øst hjælper også familier, der er ramt af naturkatastrofer, med at få rent vand og sanitære forhold. Den nordkoreanske befolkning står over for store udfordringer med naturkatastrofer, der fører til både fødevaremangel og ødelagte vandsystemer. Din støtte er afgørende for, at disse mennesker kan leve et liv uden underernæring og sygdomme.

Vælg Projekt Læs Mere...

Irak: Hjælp til at håndtere konfliktens virkninger

Sammen med Mission Øst, kan du hjælpe de fordrevne i NordikrakNordirak er i øjeblikket en af verdens farligste krigszoner. Flere end 1,45 millioner mennesker er fordrevet og har brug for øjeblikkelig hjælp. Mission Øst er i gået ind i Irak for sørge for fødevarehjælp, sanitet og tag over hovedet. Vinterens barske forhold, gør at de fordrevne nu har brug for varmt tøj og husly. 150.000 kristne er tvunget til at flygte fra de områder, hvor de har levet i de sidste 1700 år. Sammen med andre religiøse og etniske minoriteter er de udsat for systematiske forfølgelser, udrensninger, og massakrer. Nogle af de fordrevne lever i kirkebygninger, i kældre og skoler, men endnu flere er nødsaget til at tilbringe natten i telte eller i det fri. Du kan hjælpe de mange fordrevne ved at starte din egen indsamling til gavn for hjælpearbejdet. Med din hjælp kan de få fødevarehjælp, sanitet og tag over hovedet. Brug for hjælp?Download vores specialudviklede fundraisingværktøjskasse på www.missioneast.org/egen-indsamlingHer kan du finde billeder til at uploade på din kampagneside, udkast til tekster, fakta om Mission Østs indsatsområder, og en slide, der kan inspirere dit netværk til at starte deres egne indsamlinger.Din hjælp kan betyde en verden til forskel for mange!Alene kan vi nå nogle - sammen kan vi nå mange.

Vælg Projekt Læs Mere...

Armenien: Hjælp til de mest udsatte og marginaliserede

Vær med til at sikre, at ekstremt fattige armenske børn med handicap får adgang til samfundet og et meningsfuldt liv med jobmuligheder. Mission Øst arbejder i Armenien blandt de mest marginaliserede og sårbare indbyggere, som er blevet hårdt ramt af krigen mellem Armenien og Aserbajdsjan, den økonomiske krise, som har eksisteret i landet gennem mange år. Børn med handicap bliver ofte opfattet som "defekte" og holdt hjemme, skjult og adskilt fra resten af samfundet i de fattigste egne af Armenien. To ud af tre børn, der har et handicap, lever i ekstrem fattigdom under barske forhold. Deres muligheder for at modtage passende sundhedspleje og få hjælp til at udvikle sig i deres tidlige barndom er meget ringe. I mange tilfælde har de fået frataget deres grundlæggende rettigheder til meningsfuld uddannelse og arbejde. De har haft dårlige muligheder for uddannelse og sundhedsydelser, er blevet diskriminerede, stigmatiserede og ekskluderede fra samfundet. De mangler basal viden om deres egne rettigheder og er ude af stand til at beskytte sig selv og har kun ringe muligheder for at finde arbejde og forbedre deres livsforhold. Derudover har Mission Øst siden 2009 har været partner med The Global Fund i “National Program on the Response to HIV Epidemic in Armenia”, hvor vi har samarbejdet med 10 lokale organisationer og med statslige organer for at yde støtte til mennesker, der lever med hiv/aids. Vi arbejder også med de mest udsatte for at bremse spredningen af epidemien.

Vælg Projekt Læs Mere...

Nepal: Udvikling af fjerne bjerglandsbyer bryder isolation

Din støtte er afgørende for at skabe en bæredygtig forandring i lokalsamfundet, som gør det muligt at øge ressourcerne og redde liv for kvinder og deres familier i de nogle af de fattigste områder i Nepal. Kvinders udsatte stilling i samfundet er en stor del af årsagen til den ekstreme fattigdom i Nepals afsides bjergområder. Kvinder har lav social status og er låst fast i for tidlige ægteskaber og et utal af børnefødsler. De kender ikke deres rettigheder, og de har meget få muligheder for at tjene penge. Det går ud over deres børns velfærd. I de fjerntliggende landsbyer er der mangel på rent drikkevand, ringe sanitetsforhold, dårlig hygiejne og fødevareusikkerhed. Det bliver forværret af manglen på infrastruktur og isolationen i Himalayas bjerge. I Mission Østs kvindegrupper i Nepal lærer kvinder at læse. De får også mulighed for at starte en lille virksomhed, så de kan brødføde deres børn og give dem en uddannelse. På den måde skabes en bæredygtig forandring i lokalsamfundet i mange generationer fremover. Derudover har Mission Øst sammen med vores lokale partnere taget en række initiativer, der skal komme de fundamentale behov hos Nepals mest udsatte grupper i møde.

Vælg Projekt Læs Mere...

Mission Østs generelle arbejde

Når du tager fundraiserhatten på til gavn for Mission Østs generelle arbejde, støtter du de mest sårbare mennesker i udsatte områder i Østeuropa og Asien. Mission Øst arbejder tæt sammen med lokale partnere og lokalsamfund - med troen på, at får ekstremt fattige en udstrakt hånd, kan de løfte sig ud af fattigdom og marginalisering. Vores indsatsområder spænder over akut nødhjælp, rehabilitering og mere langsigtet udvikling med fokus på landdistrikter og mennesker med handicap. Mission Øst arbejder i Afghanistan, Armenien, Burma, Irak, Nepal, Nordkorea, Rumænien, Syrien og Tadsjikistan.Donationer til Mission Østs generelle arbejde går til det område, hvor behovet er størst. Se de aktuelle indsatsområder på www.missioneast.orgMission Øst støtter de fattige ud fra et kristent værdisæt og vores værdier er ærlighed, integritet, omsorg, respekt for alle mennesker og værdsættelse af individet. Brug for hjælp til din indsamling?Download vores specialudviklede fundraisingværktøjskasse på www.missioneast.org/egen-indsamling. Her kan du finde billeder til upload af din kampagneside, udkast til tekster, fakta om Mission Østs indsatsområder og en slide, der kan inspirere dit netværk til at starte deres egne indsamlinger.Din hjælp kan betyde en verden til forskel for mange!Alene kan vi nå nogle - Sammen kan vi nå mange.

Vælg Projekt Læs Mere...

Afghanistan: Hjælp til lokalsamfund i den langvarige krise

Hjælp kvinder og deres familier med at skabe en bæredygtig fremtid uden sult. Din støtte sikrer, at de får mulighed for at dyrke og konservere deres egne ernæringsrige grønsager, som sikrer deres overlevelse. Til dagligt kæmper mange enlige mødre for at tjene penge nok til at sørge for mad til deres familier. Et arbejde som tjenestepige giver en dagløn på fem kroner, som slet ikke er nok til at købe mad til en hel familie. Ud over den daglige kamp frygter hver fattig kvinde ”sulteperioden”, som er de fire vintermåneder hvert år, hvor det ikke er usædvanligt udelukkende at leve af kartofler, brød og te. Kvinder oplever deres børn få hudsygdomme og have konstant ondt i maven på grund af underernæring og mangel på rent vand. Din hjælp er med til at uddanne kvinder og sørge for bedre ernæring hos familier i den fattige nordøstlige del af Afghanistan. Gennem praktisk uddannelse i dyrkning af grøntsager kan kvinderne producere vitaminrige tilskud til måltiderne. Mission Øst træner også kvinderne i hygiejnisk forarbejdning og konservering af grønsager, således at de kan opbevare deres høst til brug gennem de barske vintermåneder. Overskuddet fra deres høst sælger de på det lokale marked efter vejledning fra Mission Øst i, hvordan man prissætter og handler varerne.

Vælg Projekt Læs Mere...

Myanmar: Nye tiltag for en bæredygtig fremtid

Hjælp eleverne på COME-skolen i Myanmars fjerne Chin-stat og bønderne i det nærliggende samfund med at bekæmpe den vedvarende sult, de gennemlever – ved f.eks. at lære at dyrke jorden bedre. Mission Øst hjælper Mara-folket, der bor i et bjergrigt område, hvor knaphed på mad og vand er et kronisk og tilbagevendende problem. Fødevarer kommer primært fra eget landbrug, men som følge af ringe nedbør i sommerperioden fra november til maj er underernæring et udbredt problem. Familier prioriterer ikke børnenes undervisning, og det er i denne kontekst, at kostskolen COME kæmper for at tilbyde børn uddannelse. Det er nødvendigt for skolen at være i stand til at brødføde børnene, så de har mulighed for at uddanne sig til at blive de fremtidige ledere, der kan sikre Mara-folkets fremtid. Så for at få den basale ernæring på plads får både eleverne på COME-skolen og Mara-bønderne undervisning i bearbejdning af jorden og beplantning, undervisning i produktion og anvendelse af biogødning.

Vælg Projekt Læs Mere...

Hjælp rohingya-familier på flugt fra Myanmar

Siden slutningen af august er over 600.000 mennesker fra Myanmars forfulgte rohingya-mindretal flygtet over grænsen til Bangladesh. Mission Øst hjælper flygtningene med at undgå sygdomme i de overfyldte lejre.Lal Bana er en ung mor på 20 år og tilhører Myanmars overvejende muslimske rohingya-mindretal. Da hendes hjemlandsby i landets Rakine-provins blev angrebet, og der blev sat ild til hendes hus, måtte den højgravide kvinde og hendes toårige datter flygte op i bjergene. Efter tre dages flugt fødte hun endnu en lille pige.”Der var ingen til at hjælpe mig, ingen læge. Og jeg blev ved med at bløde,” fortæller Lal Bana, der først fik lægehjælp, da hun nåede frem til en flygtningelejr i Bangladesh.Her bor hun nu sammen med sine to små døtre under en nødtørftig overdækning, der kun holdes oppe af et par pinde. Regnen siler ned og forvandler jorden til mudder. Hun og døtrene har desperat brug for hjælp for at overleve.Sådan kan du hjælpe de sygdomstruede flygtningeFor 180 kr. kan du sende et sundhedsteam ud med livsvigtig hygiejnehjælp til 20 menneskerFor 450 kr. kan du hjælpe 50 mennesker med at undgå sygdomme og få behandling for diarréFor 900 kr. kan du sende et sundhedsteam ud med akut hjælp til 100 menneskerHygiejne redder livSiden slutningen af august 2017 er flere end 600.000 forfulgte rohingyaer flygtet fra Myanmar til Bangladesh, og behovet for nødhjælp er enormt. De mangler vand, mad og de mest basale hygiejneartikler for at modstå smitte og sygdom. Derfor har Mission Øst startet en indsamlingskampagne for at hjælpe dem.Pengene går til det livsvigtige arbejde, som vores partner Medical Teams International (MTI) udfører i de overfyldte flygtningelejre for at forebygge udbrud af epidemier. Sundhedsarbejdere fra MTI går fra telt til telt og uddeler bl.a. sæbe, mens de vejleder familier i hygiejne. Noget så simpelt som at vaske hænder kan betyde forskellen på liv og død i en lejr, hvis indbyggere er truet af kolera.Mission Øst har også sendt en nødhjælpskoordinator af sted til Bangladesh for at være med til at koordinere hjælpeindsatsen for vores samarbejdspartnere i netværket Integral Alliance, heriblandt MTI. Seks af vores partnere er på plads i Bangladesh for at uddele vand og mad og skaffe presenninger, liggeunderlag, køkkenudstyr og hygiejneartikler til flygtninge, der har mistet alt.

Vælg Projekt Læs Mere...

Tadsjikistan: Langsigtet udvikling løser problemer

Din hjælp sikrer, at børn med handicap i
Tadsjikistan kommer ud af social isolation og får den rehabilitering og
undervisning, de har behov for. Hjælpen betyder, at de får et meningsfyldt liv
og kan være en del af det samfund, de lever i.

Tadsjikistan er den
fattigste af de tidligere sovjetrepublikker. Antallet af børn med handicap er
usædvanlig højt, blandt andet på grund af mange hjemmefødsler med deltagelse af
dårligt uddannet sundhedspersonale. På grund af sociale tabuer lever børn med
handicap ofte skjult for omverdenen. En tidlig identifikation af børn med
handicap, samt henvisning til rehabilitering vil bringe børnene ud af mørket,
give forældre et netværk med andre familier i samme situation og bryde den sociale
isolation, der ofte hersker i forhold til mennesker med handicap i
Tadsjikistan.

Din hjælp sikrer, at sundhedsansatte får træning
i identifikation og inklusion af børn med handicap,
og at Mission Øst kan renovere lokaler, hvor
børn med handicap og deres familier kan komme for at få støtte, genoptræning og
få et netværk med andre i samme situation.

Ud over at arbejde for
rettigheder og hjælp til børn med handicap arbejder Mission Øst også med at
sikre ret drikkevand til fjerntliggende landsbysamfund. Da Tadsjikistan ofte er
ramt af jordskælv, oversvømmelser og mudderskred, uddannes lokalbefolkningen i
at forberede sig på naturkatastrofer, så både familier, vandkanaler og
bygninger er mere modstandsdygtige.

Vælg Projekt Læs Mere...

Burma/Myanmar: En fremtid for hele lokalsamfundet

Hjælp
eleverne på COME-skolen og bønder i det nærliggende samfund i at få undervisning
i bearbejdning af jorden og beplantning, undervisning
i produktion og anvendelse af biogødning.
Når den basale ernæring er på plads, er eleverne i stand til at lære og
udvikle sig, således at de kan bringe det sårbare samfund ud af fattigdom og
bekæmpe den vedvarende sult, de gennemlever.

Mara-folket
bor i et bjergrigt område, hvor knaphed på mad og vand er et kronisk og
tilbagevendende problem. Fødevarer kommer primært fra eget landbrug, men som
følge af ringe nedbør i sommerperioden fra november til maj, er underernæring
et udbredt problem.

Familier
prioriterer ikke børnenes undervisning, og det er i denne kontekst, at
kostskolen COME kæmper for at tilbyde børn uddannelse. Det er nødvendigt for
skolen at være i stand til at brødføde børnene, så de har mulighed for at
uddanne sig til at blive de fremtidige ledere, der kan sikre Mara-folkets fremtid.

Vælg Projekt Læs Mere...

Hjælp ofrene for jordskælvene i Nepal

Vær med til at hjælpe ofrene for jordskælvene i NepalNepals befolkning er i chok efter de kraftige jordskælv, der har ramt landet. Dødstallet er over 8000, og op mod 300.000 mennesker er hjemløse. Mission Øst giver husly og sikrer rent drikkevand til befolkningen tæt på jordskælvenes epicenter. Sindhupalchowk-distriktet er et af de hårdest ramte områder.Om kort tid vil monsun-regnen sætte ind i området, og folk har brug for et sted at bo, indtil de får genopbygget deres huse. Der er derfor hårdt brug for de presenninger, Mission Øst deler ud. Der er også fare for smitsomme sygdomme og epidemier, når regnen blander sig med kloakvand og døde dyr som følge af jordskælvene. Med vanddunke, sæbe og vandrensningsmidler sikrer Mission Øst befolkningen mod smitsomme sygdomme.Du kan være med til at sikre overlevelsen for jordskælvets ofre ved at oprette din egen indsamling her på siden til Mission Østs arbejde.Brug for hjælp?Kontakt Mission Øst på www.missioneast.org/egen-indsamling for at få tilsendt vores specialudviklede fundraisingværktøjskasse. Her kan du få billeder til at uploade på din kampagneside, udkast til tekster, fakta om Mission Østs indsatsområder, og en slide, der kan inspirere dit netværk til at starte deres egne indsamlinger.Din hjælp kan betyde en verden til forskel for mange!Alene kan vi nå nogle - sammen kan vi nå mange.

Vælg Projekt Læs Mere...