Hver 3. af os får på et tidspunkt en psykisk sygdom! Lige nu er der omkring 700.000 børn og voksne, som har en psykisk sygdom - angst og depression er blandt de mest udbredte. Det betyder, at psykisk sygdom er mere udbredt end kræft og hjertekarsygdomme tilsammen.

Psykisk sygdom har store menneskelige omkostninger – både for den enkelte og for de pårørende. Men der er stadig lang vej til, at psykisk sygdom bliver prioriteret på lige fod med fysiske sygdomme. Det vil Psykiatrifonden lave om på, og vi har brug for din hjælp.

Vi kæmper for, at mennesker skal mødes med forståelse, når de har en psykisk sygdom eller er i risiko for at få det. Og de skal have den hjælp og rådgivning, de har brug for. I tide.

Hver eneste dag støtter og rådgiver vi mennesker med psykisk sårbarhed. Samtidig arbejder vi for at ændre holdninger til psykisk sygdom i Danmark. Og vi påvirker politikere og beslutningstagere for at skabe bedre vilkår for mennesker, der er berørt af psykisk sygdom.

Start din egen indsamling, så er du med til at sikre bedre vilkår for mennesker med psykisk sårbarhed.

Læs mere om vores arbejde på www.psykiatrifonden.dk

2.021.559 kr.
Indsamlet


113
Indsamlinger

8.797
Donationer