Parkinsons sygdom er en af de almindeligste neurologiske sygdomme. 12.000 mennesker i Danmark har Parkinson, men mange flere er som pårørende påvirkede af sygdommen. Gennemsnitalderen ved diagnosestillelse er 61 år, men sygdommen optræder dog også hos yngre personer helt ned i slutningen af 20’erne.

Rigtig mange danskere tror, at Parkinsons sygdom ”bare” handler om at ryste. Parkinsons sygdom er mange ting. Det er selvfølgelig en neurologisk lidelse, der er forårsaget af, at der ikke produceres dopamin nok i hjernen. Der er for lidt signalstof til at fortælle kroppen, hvordan den skal bevæge sig. Men Parkinsons sygdom er også et stort kompleks af symptomer, begrænsninger og følgevirkninger, og den har derfor stor betydning for de mange danskere, der lever med sygdommen i kroppen – og deres pårørende.

Parkinsonforeningen er en patientforening, der arbejder aktivt for at sikre parkinsonramte og deres pårørende bedre livsvilkår.

Her på siden kan du oprette en indsamling til fordel for Parkinsonforeningen. Du kan vælge at lave en indsamling knyttet til en begivenhed, f.eks. et marathon, Parkinson Unity Walk eller DHL. Du kan også lave en indsamling, som støtter foreningens gennerelle arbejde med hensyn til vidensformidling, erfaringsudveksling, netværksdannelse, sociale aktiviteter samt udbredelse af kendskabet til og forståelsen for sygdommens symptomer og konsekvenser.

440.786 kr.
Indsamlet


37
Indsamlinger

854
Donationer