Hjælp os med at skabe meningsfulde og aktive liv – start en indsamling til gavn for mennesker med muskelsvind.

Muskelsvind dækker over mange forskellige neuromuskulære diagnoser, herunder ALS (Amyotrofisk Lateral Sclerose).
Der er stor forskel på, hvordan de enkelte diagnoser udvikler sig, og hvor indgribende muskelsvind bliver i den enkeltes liv. Nogle får brug for kørestol, mens andre bevarer evnen til at gå.

At have en neuromuskulær sygdom kan være ufatteligt hårdt. Ikke kun for den som er ramt af sygdommen, men også
familien bliver mærket af livet med muskelsvind som en fast følgesvend. Derfor arbejder Muskelsvindfonden for at styrke mennesker med muskelsvind og deres familier, så der er kræfter til at tackle hverdagen, og styrke til at overkomme de barrierer de møder, som følge af muskelsvind.

Vores vision om Plads til forskelle går to veje: internt vil vi styrke vores medlemmer til at tage del i samfundet, og ekternt arbejder vi på at gøre samfundet mere rummeligt.

Muskelsvindfonden arbejder derfor aktiv med at påvirke holdninger, vi bidrager til forskning, og arbejder for bedre rettigheder for mennesker med handicap. Så mennesker med handicap får mulighed for at deltage i alle dele af et mangfoldigt samfundsliv.

Ved at starte din egen indsamling kan du støtte Muskelsvindfondens generelle arbejde, en særlig diagnose eller et særligt projekt.

Læs mere om Muskelsvindfondens arbejde på www.muskelsvindfonden.dk

Tusind tak fordi du ønsker at støtte Muskelsvindfonden arbejde.

725.558 kr.
Indsamlet


54
Indsamlinger

1.972
Donationer