Mødrehjælpens formål er at rådgive og hjælpe børnefamilier og gravide. I 2017 imødekom Mødrehjælpen i alt 18.390 henvendelser om rådgivning og støtte fra brugere i en sårbar situation.

Mødrehjælpen tager altid udgangspunkt i en forbedring af børns vilkår i opvæksten. Det gør vi ved at styrke forældrene, så de bliver i stand til at give deres børn kærlighed og tryghed i opvæksten. Alle gravide og børnefamilier er velkomne. Vi tilbyder en særlig støtte til familier med økonomiske, uddannelsesmæssige, sociale eller personlige vanskeligheder. Samtidig arbejder Mødrehjælpen også politisk for at fremme børnefamiliers vilkår.

Vi sætter menneskelig omsorg og faglig ekspertise i højsædet. Vores rådgivere er faguddannede socialrådgivere, psykologer, pædagoger, advokater, jordemødre og sundhedsplejersker.

Giv et bidrag eller lav din egen indsamling til Mødrehjælpen og hjælp os med at holde liv i drømmen om, at alle børn i Danmark skal vokse op i trygge og kærlige rammer.

213.475 kr.
Indsamlet


100
Indsamlinger

1.734
Donationer