LUA er en frivilligdrevet forening for voksne børn af alkoholafhængige. Vi vender vores opvækst til en styrke ved at arbejde for at opbygge fællesskaber og formidle viden om følgerne af en opvækst i familier med alkoholmisbrug.

80.651 kr.
Indsamlet


110
Indsamlinger

505
Donationer