200
LUA er en frivilligdrevet forening for voksne børn af alkoholafhængige. Vi vender vores opvækst til en styrke ved at arbejde for at opbygge fællesskaber og formidle viden om følgerne af en opvækst i familier med alkoholmisbrug.

57.801 kr.
Indsamlet


87
Indsamlinger

372
Donationer