Forebygge, at mennesker rammes af blodprop eller blødning i hjernen.
Sikre den bedst mulige behandling til mennesker, der rammes af blodprop eller blødning i hjernen.
Sikre den bedst mulige genoptræning og rehabilitering af hjerneskadede.
Sikre den bedst mulige støtte til hjerneskadede og deres pårørende.


0 kr.
Indsamlet


0
Indsamlinger

0
Donationer