Vidste du, at...
der lever tusinder af gadebørn i Indien. De sover på gaden, tigger sig til mad og stjæler sig til tøj. Vi kæmper for dem. Hjælp os med at hjælpe dem.

Gadens Børns arbejde
Gadens Børn har gennem de sidste 6 år arbejde i et af Indiens store slumområder. Vi har set, hvilke forhold hjemløse børn og unge lever under. Vi har set 14-årige piger gøre sig klar til at gå på arbejde i red light distriktet, vi har set børn ned til seksårsalderen sniffe lim for ikke at mærke sulten, og vi har set børn, der er ofre for vold og overgreb. Størstedelen af de børn, vi møder, bor i et skur eller på selve gaden. De sover på jorden med frygten for overgreb og kidnapning hængende over sig. De tigger, stjæler, eller arbejder under kummerlige forhold, for at skaffe penge til mad. Gadens Børn hjælper børnene. Gennem vores projekter tilbyder vi dem skolegang, mad, omsorg og sundhedsydelser. Og vi ser hvor lidt der skal til for at gøre en forskel.

Et trygt hjem

Gadens Børn driver tre skoler og et sundhedscenter. Vi har i mange år ønsket at starte vores eget børnehjem, så vi kan tilbyde de værst stillede børn et permanent, stabilt og trygt hjem. Processen har været svær, men et nyt samarbejde med en lokal NGO har endelig gjort det muligt, hvilket betyder at vi er i gang med at etablere børnehjemmet. Vi tror på at vi ved at give børnene en seng at sove i, mad, lærerrige aktiviter, trygge rammer og omsorgsfulde voksne, kan hjælpe dem til at skabe sig et liv væk fra gaden. Ingen kan hjælpe alle, men alle kan hjælpe én.Kærlig Hilsen
Founder Pia Lindell Qwist

326.804 kr.
Indsamlet


124
Indsamlinger

688
Donationer