Drømmer du om et bæredygtigt Danmark med flere tilgroede enge, vildere skove, et bedre havmiljø og flere levesteder for dyr og planter? Eller ønsker du blot større harmoni mellem by og natur og et rent drikkevand fri for sprøjtegift? Så kan du glæde dig over, at Danmarks Naturfredningsforening er til for at varetage dine interesser på det grønne område. Men vi har brug for din hjælp. Godt nok er vi Danmarks største grønne medlemsorganisation med en enorm politisk gennemslagskraft, men vi har brug for økonomisk støtte til at nå igennem med vores visioner. Med ca. 130.000 medlemmer, 1500 lokale aktive og 75 fastansatte medarbejdere er dit bidrag ét, der rækker langt.

Vores resultater taler for sig selv. Fra lobby-arbejde og større samfundsspørgsmål, der er kommet på dagsordenen på Christiansborg, til mindre sager på lokal- og kommunalplan, har vi de sidste 110 år altid været naturens stemme med. Og det har vi tænkt os at fortsætte med at være – for vi har et stort arbejde foran os med bl.a. at løse klima- og biodiversitetskrisen, sikre rent drikkevand og beskytte truede, danske arter.

Hvis du vil være med på rejsen og give dit bidrag, kan du lave en indsamling enten til Danmarks Naturfredningsforenings generelle arbejde eller til et specifikt projekt, som f.eks. Projekt Odder. På https://www.dn.dk/vi-arbejder-for/ kan du læse om vores arbejde og de projekter, de specifikt kan støtte.

248.756 kr.
Indsamlet


63
Indsamlinger

954
Donationer