Hvert år kommer over 165.000 børn i Danmark under 15 år så alvorligt til skade at de ender på skadestuen. Danmark ligger på en 20. plads blandt 31 europæiske lande ift. at forebygge børneulykker. Børneulykkesfonden ønsker at føre Danmark til det førende land indenfor forebyggelse af børneulykker.

Børneulykkesfonden arbejder for øget børnesikkerhed og færre børneulykker i Danmark og for et Danmark, hvor der er fokus på forebyggelse og læring om børnesikkerhed indenfor for områderne hjemmet, trafikken og idræt/fritid.

Børneulykkesfonden har til formål at formidle forebyggende oplysninger og bidrage til forebyggende indsatser i børnehøjde med henblik på at øge bevidstheden omkring børns sikkerhed og nedbringe antallet af børneulykker. Børneulykkesfonden har en vision om at gøre Danmark til det førende land indenfor børnesikkerhed.

Børneulykkesfonden er en selvstændig organisation og er afhængig af støtte til fondens arbejde. Vi håber derfor at I har lyst til at støtte op omkring indsamlingerne. Tak.

1.472.189 kr.
Indsamlet


128
Indsamlinger

1.470
Donationer