Let livet for et lungebarn og støt Børnelungefonden!

De mest alvorlige lungesygdomme rammer børn og familier lige så hårdt som kræft og hjertesygdomme og i lige så stort antal. Der mangler forskning i og viden om børns lungesygdomme, som desværre har været et forsømt område i mange år.


Så mange børn lever med en lungesygdom
Over 1.000 børn og unge i Danmark lever med en alvorlig sygdom i lungerne. Tæller vi astma med, som er den hyppigst forekommende børnesygdom og årsag til flest indlæggelser på børneafdelinger i Danmark, er hvert 5. førskolebarn og hvert 10. skolebarn ramt.

Børnelungefonden kan gøre en forskel
Fonden støtter initiativer omkring børnelunger, der:

• øger livskvaliteten og styrker det sociale liv blandt lungesyge børn og familier via rådgivning, netværk, praktisk hjælp og aktiviteter, hvor børn og familier mødes
• styrker forskning i tidlig opsporing, diagnostik og god behandling
• oplyser og uddanner patienter, pårørende, sundhedsfagligt personale og befolkningen i forhold til at passe på deres lunger

Fonden er en privat organisation, der er afhængig af at indsamlede midler.


248.640 kr.
Indsamlet


16
Indsamlinger

568
Donationer