Hvert år får 200 danske børn fra 0-18 år kræft.
For 40 år siden døde næsten halvdelen af alle børn med kræft, men gennem målrettet forskning er behandlingen af børnekræft forbedret, og i dag overlever seks ud af syv børn. Kræft er dog fortsat årsag til flest sygdomsrelaterede dødsfald hos børn over 1 år, og halvdelen af alle børnekræftoverlevere har varige skader efter sygdommen og den intensive behandling, der påvirker dem resten af livet.

Børnecancerfonden arbejder for, at alle børn med kræft skal overleve til et godt liv med de samme muligheder som andre børn. Fonden er den enkeltorganisation, der støtter mest dansk forskning i børnekræft. Fonden støtter også børn med kræft og deres familier direkte, bl.a. med psykologhjælp, rekreationsophold og legater, samt oplyser om kræft hos børn.

Børnecancerfonden er en selvstændig, privat organisation, som er 100 pct. afhængig af gaver og donationer for at kunne finansiere forskning i børnekræft. Kræft hos børn er anderledes end kræft hos voksne – bl.a. får børn andre og mere aggressive kræftsygdomme. Der er derfor brug for særskilt, målrettet forskning i børnekræft, så flere børn ikke alene overlever, men får et godt liv efter deres sygdom.

8.389.306 kr.
Indsamlet


638
Indsamlinger

24.159
Donationer