200
100% for Børnene støtter initiativer for underpriviligerede børn i Kenya og i Ghana. Sammen med lokale partnere hjælper vi forældreløse børn, gadebørn, børn med særlige behov og børn der bor på lossepladser.

100% for Børnenes mission er at hjælpe flest mulige børn, på de bedste måder og over længst tid.

'Keeping the promise' er vores slogan. Det betyder, at vi ikke lader de børn i stikken, som vi er gået i gang med at hjælpe. Desuden vil vi på den lange bane støtte vores projektpartnere i Ghana og i Kenya med at holde de egentlige ansvarlige op på deres løfter og forpligtelser overfor udsatte børn. Derfor. Et løfte skal man da holde!

Vi støtter særligt sundheds - og uddannelsesprogrammer og vi arbejder med information, forebyggelse og fortalervirksomhed. Alle vore projekter har et element af kapacitetsopbygning, af partnere og forsklleige målgrupper. Vi samarbejder altid med lokale partnere om implementering i lokalområdet, og vi lægger stor vægt på at identificere og facilitere de lokale kræfter, som vil være i stand til at løfte projekterne selv på sigt.

100% for Børnene har valgt at skille donerede midler til projekter og administration fuldstændigt ad. Vi stræber efter at være en gennemsigtig organisation, hvor vores støtter kan gennemskue, hvad deres hjælp går til. Der bruges derfor ingen beløb til administrative omkostninger, medmindre den enkelte sponsor vælger det - vi samler ind til begge dele separat.I 100% for Børnene gør vi det nemt at gøre godt - men vi har brug for al den hjælp, vi kan skaffe. Udsatte børn er der alt for mange af.

Læs mere om vore projekter og hvordan du kan støtte, her: www.100pct.org

71.557 kr.
Indsamlet


16
Indsamlinger

261
Donationer